Arbetarskyddsval och anmälan av valresultat

Arbetarskyddsval äger rum på arbetsplatserna 1.11–31.12.2023. Meddela vem som blivit vald till förtroendeuppdrag via E-tjänsten för förtroendevalda. Länken för inloggning i tjänsten finns också på förbundets webbplats.

Logga in i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller mobilcertifikat och du ska vara medlem i Industrifacket för att anmäla vem som valts.

Var noggrann med kontaktuppgifterna

På anmälningsblanketten för arbetarskyddsfullmäktige ska namn, e-postadress och mobiltelefonnummer till valda arbetarskyddsfullmäktige samt arbetsgivarens representant anges. Var noggrann med den information du ger, eftersom en begäran om elektronisk signering sänds till arbetarskyddsfullmäktige och arbetsgivarens representant för elektronisk signering via Visma Sign. Om uppgifterna är felaktiga når begäran om underskrift inte fram.

Den som gör anmälan får ett e-postmeddelande från Visma Sign när alla har skrivit under blanketten. Därefter lagras arbetarskyddspersonerna i Industrifackets register över förtroendevalda.

Anmälan om fackavdelningens funktionärer och behörigheter till medlemsregistret

Fackavdelningarnas höstmöten hålls 1.10–31.12. Fackavdelningen anmäler de funktionärer och medlemsregisteranvändare som höstmötet valt via förtroendevaldas e-tjänst. Anmälan kan göras av fackavdelningens firmatecknare, det vill säga ordförande, vice ordförande eller sekreterare. Anmälan om fackavdelningens funktionärer behöver inte undertecknas elektroniskt.

Stöd i problemsituationer

Om du har frågor eller problem med att fylla i blanketterna kan du kontakta: [email protected] eller be oss ringa upp dig via återuppringningstjänsten på numret 0800 414 778.