Industrifacket gratulerar dem som premierats med stipendiet för studerandemedlemmar!

Industrifackets fullmäktige beslöt våren 2019 om att varje år dela ut 120 stipendier till studerandemedlemmar i Industrifacket.  Sedan hösten 2019 har förbundet årligen delat ut 120 stipendier.

Stipendiekommittén beslöt hösten 2023 att bevilja stipendiet till 69 ansökande. Stipendiesumman är 500 euro. Den här gången står försäkringsbolaget Turva för 10 stipendier.

Sammanlagt 473 ansökningar kom in under ansökningsperioden som löpte ut 30.11.2023.

Stipendiekommittén lägger speciellt vikt vid följande:

– Insatser för främjande av organisering bland unga

– Insatser för ökat anseende och erkännande för den egna branschen

– Insatser för gemenskap och samhörighet

– Insatser för att på olika sätt främja organisering, samhällspåverkan och fackföreningsrörelsens verksamhet.

Industrifacket vill gratuera alla som belönats med stipendiert och önskar lycka till med studierna och övergången till abretslivet. Följande ansökningsomgång äger rum under våren 2024.

Mer information och ansökan finns här