Enkät: Nästan två tredjedelar av befolkningen godkänner FFC-förbundens stridsåtgärder

De politiska stridsåtgärder som FFC och dess fackförbund genomförde i december får starkt stöd bland den finländska befolkningen – och i synnerhet bland unga. Det visar en enkät som Verian har genomfört på uppdrag av FFC.

Fackcentralen FFC och dess medlemsförbund ordnade en aktionsdag med politiska strejker på mer än 1000 arbetsplatser runtom i Finland den 14 december. Industrifacket är FFC:s största medlemsförbund.

Stridsåtgärderna ordnades eftersom regeringen Orpo-Purra vägrar förhandla med arbetstagarna, utan i stället ensidigt driver igenom begränsningar av strejkrätten och försämringar av villkoren i arbetslivet.

En opinionsundersökning av företaget Verian visar att nästan två tredjedelar (62 %) av finländarna godkänner de politiska stridsåtgärderna. Starkast är stödet för de politiska stridsåtgärderna bland 30-åringar och yngre (72 %) samt personer i åldern 31–40 år (71 %).

Bland personer som uppfattar sig själva som arbetstagare godkänner 75 procent de politiska stridsåtgärderna och bland medlemmarna i de FFC-anslutna fackförbunden är andelen 82 procent.

Undersökningen gjordes av Verian på uppdrag av FFC den 15–20 december. På enkäten svarade 2405 personer, som är representativa för den vuxna befolkningen i Finland, exklusive Åland. Felmarginalen är ungefär en procentenhet i vardera riktningen.

Läs mer om enkätresultaten (på finska).

Läs mer om vilka försämringar och nedskärningar regeringen planerar och hur facket reagerar på regeringens planer.