Industrifacket räckte över arbetarnas upprop till arbetsministern – fler än 27 000 industriarbetare kräver att regeringen backar från att försämra arbetslivet

Fler än 27 000 arbetare inom industribranscherna har undertecknat ett utrop där man kräver att Petteri Orpos regering drar tillbaka planerna på att försämra arbetslivet genom att gå åt arbetarnas utkomst och rättigheter. Industrifackets ordförande Riku Aalto överräckte adressen till arbetsminister Arto Satonen i samband med ett arbetsmarknadsseminarium på Arbets- och näringsministeriet den 16 januari.

Industrifackets förtroendevalda har samlat namn på arbetsplatser och på nätet under november och december i fjol. Underskrifterna utför sammanlagt nästan 300 sidor i storlek A4.

Uppropet i sin helhet:

Vi arbetare som skrivit under uppropet upplever regeringens planer på försämringar i arbetslivet som ett stort hot både mot oss personligen som mot arbetslivet i Finland. Försämringarna motiveras med sysselsättningen trots att man inte har visat någon sysselsättande effekt.

Att begränsa vår rätt att strejka fråntar oss möjligheten att försvara oss mot de andra försämringarna av arbetslivet. Den verkliga orsaken bakom regeringens planer är att ensidigt försvaga arbetstagarnas rättigheter och förhandlingsposition.

Vi vill att varje riksdagsledamot ska veta – vi har inte röstat för det här. Vi har Vägande skäl att kräva att regeringen drar tillbaka försämringarna.  

Vi har Vägande skäl att agera

Vi har rätt att uttrycka vår åsikt och påverka vår framtid.

Vi är färdiga att protestera på alla möjliga sätt mot de förslag som försämrar arbetstagarnas ställning, även genom strejk om det krävs.

Industrifackets ordförande Riku Aalto vill uttrycka sitt tack till alla medlemmar som samlat namn och skrivit under uppropet.

– Jag vill tacka er för att ni aktivt arbetat för arbetstagarnas rättigheter. Över 27 000 namn på en så här kort tid visar på att industriarbetarna på bred front motsätter sig försämringarna av arbetslivet.