Nytt kontonummer för medlemsavgifter

OBS alla medlemmar som själva sköter betalningen av fackavgiften! Medlemmar som själva tar hand om betalningen av fackavgiften (i stället för att arbetsgivaren gör det) ska i fortsättningen betala avgiften till kontot FI41 5541 2820 0335 13.

Kom ihåg att skriva in referensnummer. Referensnumren har skickats ut till alla självbetalande medlemmar per post.

För tillfället hittar även de betalningar som utför till det gamla kontot för medlemsavgifter fram men det lönar sig ändå att genast ta det nya kontonumret i bruk.