Industrifacket beskyller EK och Teknologiindustrin för den största lockouten i finsk historia

Finlands näringsliv EK och Teknologiindustrins arbetsgivare rf har utlyst den största lockouten någonsin, anser Industrifacket. Förbundet anser att det att arbetsgivarorganisationerna instruerat till att avbryta löneutbetalningen omedelbart är en stridsåtgärd som är riktad mot arbetstagarna.

Enligt lag måste arbetsgivaren betala lön till anställda för sju dagar om arbetet förhindras på grund av orsaker som inte har att göra med arbetsavtalet mellan arbetsgivare och anställd.

– En så här omfattande stridsåtgärd från arbetsgivarsidan har vi inte någonsin tidigare sett i Finland. Genom att ta till lock-out stiger näringslivet fram som en politisk aktör som bär ansvar för innehållet i regeringsprogrammet för arbetslivsskrivningarnas del.

– Maskerna har fallit av. Regeringen och näringslivet är en och samma aktör. Genom lock-outen försöker arbetsgivarsidan pressa arbetstagarna att sluta motsätta sig regeringens arbetsmarkandsreformer.

– Jag är framför allt förundrad över Finlands näringsliv EK:s roll i det hela. Först läcker de ut ett konfidentiellt strejkvarsel från transportfacket AKT till Samlingspartiet. Nu organiserar de stridsåtgärder trots att EK hävdar att de inte längre är en part på arbetsmarknaden, säger Industrifackets ordförande Riku Aalto.

Industrifackets syn på juridiken kring frågan är entydig. Arbetsgivaren är skyldig att betala ut lön för sju dagar trots att arbetet förhindras av en arbetsnedläggelse som pågår i två veckor. Aalto förutspår att en lång rad av rättegångar väntar om enskilda arbetsgivare börjar tillämpa EK:s och dess medlemsförbunds rekommendationer på de anställda.

– Alla arbetsgivare som vägrar betala lön för sju dagar kommer att dras inför rätta. Lönerna utmäts i rättssalen – med ränta. Det här är priser arbetsgivarna betalar om de följer instruktionerna från EK.