Industrifackets strejker mot regeringens planer på försämring av arbetslivet fortsätter

Industrifacket har idag 27.3 meddelat om en politisk strejk som pågår i en vecka. Arbetsnedläggelsen sker 1.4.–7.4. Strejken omfattar inte några nya verksamhetsställen.

Industrifacket genomför den politiska strejken i protest mot regeringen Petteri Orpos nedskärningar och så kallade arbetsmarknadsreformer som går ut över arbetstagarna. Industrifackets ordförande Riku Aalto påpekar att nedskärningarna redan påverkar arbetstagarnas vardag.

– Varje dag får vi läsa i tidningarna om hur vanliga, arbetande människor tvingas flytta från sina hem då resultatet av nedskärningarna slår mot dem. Det här är inte rimligt. Det är fel. Ingen ska tvingas flytta från sitt hem på grund av vårdslösa nedskärningar.

– För Industrifackets del vill jag tacka de 7 000 arbetstagare som strejkar för tredje veckan.  Ni strejkar för alla finländska arbetstagare, ett bättre arbetsliv och för rättvisa, säger Riku Aalto.

Industrifacket efterlyser fortsättningsvis att regeringen visar en vilja att komma emot genom att inleda förhandlingar. De kompromissförslag som fackcentralen FFC lagt fram går inte emot målbilden gällande lokala avtal som finns i regeringsprogrammet. Aalto kräver ändringar i regeringens lagpaket gällande lokala avtal.

– Om reformen av lokala avtal genomförs i den form som regeringen nu vill kommer det att leda till att skyddet av miniminivån för anställningsvillkoren i det här landet förfaller. Lokala avtal med dåliga villkor kan användas för att skära i lönerna och förlänga arbetstiden. Om ett företag gör så kan andra företag lockas att göra samma sak.

– Huvudförtroendemannens ställning måste tryggas, de allmänbindande avtalen måste förstärkas och man måste utveckla trovärdiga insatser för att övervaka lokala avtal, säger Aalto.

Industrifackets politiska strejk pågår 1.4–7.4. De strejker som Industrifacket nu meddelat om utgör en fortsättning på arbetsnedläggelserna som pågår för tredje veckan.

Strejken gäller inte nödarbete eller arbete som är nödvändigt för att trygga liv och hälsa. Industrifacket är redo att samarbeta med myndigheterna för att trygga kritisk försörjningssäkerhet. Förbundet tar alla meddelanden från myndighetshåll på allvar.