Industrifacket söker fyra organiseringspraktikanter

Industrifacket söker fyra organiseringspraktikanter till förbundets olika verksamhetsområden runt om i landet, bland annat till Österbotten och Nyland.

Vad gör en organiserare?

Organiseraren hjälper arbetstagare att organisera sig och utöva sina grundläggande rättigheter för att uppnå sina egna mål och att arbeta för bättre anställningsvillkor och arbetstagarnas ekonomiska och sociala rättigheter.

Grundprincipen för organiseringsarbete är att man inte sköter intressebevakningen för någon annan, utan att man hjälper folk att göra det själv och samtidigt utveckla sig till kunniga fackliga aktiva.

Praktikanterna får bekanta sig och pröva på det här arbetet.

Praktikperioden håller på i 16 veckor och innehåller 78 timmar närundervisning (12 dagar) plus handledda praktikperioder på 7+7 veckor. Utbildningen förutsätter åtminstone grundläggande kunskaper i finska.

Under hösten 2024 äger praktikperioderna rum 12.8–29.11.2024.

Medlemmar som är intresserade av förbundets kollektiva intressebevakning kan söka till utbildningen.

Sök senast 17.4!

Mer information får du av organiseringsombudsmännen i din region

  • Petteri Männistö, organiseringsombudsman, Nylands verksamhetsområde, 0400 514 403
  • Ronny Norrgård, regionombudsman, Österbottens verksamhetsområde, 046 8787 959
  • Vesa Autio, organiseringsombudsman, Österbottens verksamhetsområde, 041 435 5218
  • Jukka Kostiainen, järjestämistoimitsija, Etelä-Suomen toiminta-alue, 040 634 2731
  • Antti Maijala, järjestämistoimitsija, Lounais-Suomen toiminta-alue, 044 518 9935
  • Markus Laukkanen, järjestämistoimitsija, Itä-Suomen toiminta-alue, 040 922 6692
  • Jussi-Pekka Ahonen, järjestämistoimitsija, Sisä-Suomen toiminta-alue, 040 565 7193
  • Ville Rantala, järjestämistoimitsija, Pohjois-Suomen toiminta-alue, 040 552 5209