FFC:s styrelse: Tröskeln att förhandla om den exportdrivna arbetsmarknadsmodellen har blivit högre

Måndagen 13.5. samlades FFC:s styrelse för att utvärdera det aktuella läget på arbetsmarknaden. Diskussionen gällde i synnerhet begränsningen av strejkrätten och arbetsmarknadsmodellen.

– Vi har redan tidigare meddelat regeringen FFC:s villkor för ett deltagande i förhandlingarna om arbetsmarknadsmodellen. Villkoren har inte uppfyllts tillsvidare. Tvärtom har reformen av arbetsfredslagstiftningen bara höjt tröskeln att delta. Det här betyder att förväntningarna på lokala förhandlingar, som en helhet, har ökat. Där gäller det att verkligen beakta löntagarorganisationernas åsikter. I annat fall blir det knappast några förhandlingar om exportmodellen, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

FFC:s styrelse betonar tre av frågorna kring lokala avtal som helhet: kontrollens tillräcklighet, förtroendemannens ställning och tryggandet av avtalsvillkorens miniminivå.

– Icke anslutna arbetsgivare får enklare och lättare förutsättningar att förhandla på företagsnivå. Det minskar arbetsgivarens motivation att höra till en arbetsgivarorganisation. Följden blir att man urholkar kollektivavtalens allmänt bindande karaktär, som har utgjort garantin för miniminivån för varje löntagares arbetsförhållande och -villkor, oavsett om arbetsgivaren är ansluten eller inte, påpekar Jarkko Eloranta.

Regeringen slår en försvarslös

FFC:s styrelse oroar sig för Orpo-Purras framtida beslut. Förra veckan godkände riksdagen begränsningar av strejkrätten som försvagar fackanslutna löntagares och deras fackförbunds möjligheter att göra sina röster hörda.

– Regeringens planer omfattar ännu fler saker som är tråkiga för löntagarna. Med begränsningarna är det svårare att påverka dem. Regeringen har en otrevlig plan: först binder man löntagarnas händer och sedan kommer man med nya försvagningar. Genom att begränsa rätten till politiska strejker, blir det lätt för regeringen att exempelvis förlänga arbetstiden eller ingripa i söndagstilläggen, säger Jarkko Eloranta.

FFC:s styrelse bedömer att begränsningarna i hög grad försvagar löntagarnas möjligheter att trygga och förbättra sina arbetsvillkor.

– Begränsningarna riktar sig mot rätten till kollektiva avtal och avtalsförhandlingar, eftersom de begränsar rätten till stödstrejker och andra solidaritetsåtgärder. Begränsningarna beaktar inte heller i sin helhet sådana åtaganden som Finland har bundit sig till genom internationella avtal, konstaterar Jarkko Eloranta.