Turja Lehtonen i Åbo på 1 maj: Kampen för oss i facket fortsätter

Industrifackets vice ordförande Turja Lehtonen höll ett traditionsenligt Förstamajtal på arbetarrörelsens gemensamma Första maj-evenemang i Åbo.

Lehtonen, själv Åbobo med en bakgrund som ventilationsmontör på Valmet och sjöfartsindustrin i staden, gick hårt åt regeringen Orpo-Purra i sitt tal.

– När jag läste regeringsprogrammet i somras så var jag förberedd på att vi kommer att få se dålig politik och dåliga politiska beslut. Jag trodde ändå inte att åtgärderna skulle vara så hr hårda och direkt dåliga. Hjärtlösa. Jag trodde heller inte att regeringen skulle se till att Finland utsätts för den största arbetsmarknadskrisen i landets närhistoria, sa Lehtonen.

– Jag trodde heller inte att ministrar i direkt sändning beskyller fackföreningsaktiva för att vara kriminella när de organiserar lagliga stridsåtgärder. Det här är oerhört, fortsatte Lehtonen.

Lehtonen beskyllde också regeringen för att ”talkot” för att trygga statsekonomin främst gäller små- och medelinkomsttagare, medan de förmögna belönas med skattelättnader.

Vice ordförande Turja Lehtonen riktade också blicken mot höstens avtalsförhandlingar och den pågående diskussionen om lokala avtal på arbetsplatserna.

– Lokala avtal har hört till vardagen på de flesta arbetsplatser sedan länge. Det är ett system som utvecklats av Industrifacket och dess föregångare sedan 1990-talet inom ramen för kollektivavtalen. Det här är viktigt för att trygga arbetstagarnas förhandlingsposition och rimliga villkor. Det här har gynnat både arbetstagare och arbetsgivare.

– När man senaste skulle göra en stor uppgörelse om lokalt avtalande år 2016 fanns det en överenskommelse mellan arbetsgivare, arbetstagare och regeringen. Vem fällde överenskommelsen? Jo, av någon anledning har Företagarna i Finland rf.  vetorätt i frågan. Nu gnäller samma gäng igen.

– Om lokala avtal enligt regeringens, näringslivets och företagarorganisationernas modell blir vardag i Finland kommer det så småningom att skrota anställningsvillkoren, speciellt när det kommer till löner och arbetstid, sa Lehtonen.

Lehtonen bedyrade att fackföreningsrörelsens kamp fortsätter trots att det nu blåser kallt.

– Vi fortsätter att arbeta för att arbetstagare i Finland ska kunna leva på sitt arbete och att arbetstagarna ska ha möjligheten att försvara sig och sin utkomst. Och vid behov också organisera strejker. Glad 1. maj!