Svenska LO: Den finska fackföreningsrörelsens sak är vår!

LO-kongressen uppmanar den finska regeringen att lyssna på fackföreningsrörelsens krav och omedelbart dra tillbaka attackerna mot finska arbetare och deras fackliga rättigheter.

Den svenska fackliga centralorganisationen LO samlades till kongress 17–20 maj i Stockholm. Sammanlagt 350 kongressombud från hela landet samlades för att diskutera och fatta beslut om 280 motioner.

Johan Lindholm valdes enhälligt till ordförande för LO. Lindholm är ordförande för svenska Byggnads. Han är också ordförande för a europeiska byggnads-, trä-, och skogsfacket EFBWW, där också Industrifacket ingår.

Veli-Pekka Säikkälä valdes till avtalssekreterare för LO. Säikkälä har en lång erfarenhet inom industrifackförbund IF Metall i Sverige.

Louise Olsson, Elektrikerna, vales till första vice ordförande och Jessica Leiding, Kommunal, till andra vice ordförande.

Svenska Landsorganisationens trettionde kongress tog också ställning till läget i Finland:

Uttalande av LO-kongressen

Finlands arbetare är under attack. Den finska högerregeringen har inskränkt strejkrätten och planerar att genomföra lagändringar som leder till kraftigt försämrade anställningsvillkor liksom långtgående nedskärningar i den sociala tryggheten. Ett förslag är ingen sjuklön första sjukdagen, alltså som det karensavdrag Sverige hittills varit ensamma om i Norden. Vi LO-förbundsmedlemmar vet hur skadligt det är att tvingas gå till jobbet när man är sjuk för att man inte har råd att vara hemma.

Den finska regeringens politik kommer att få långtgående konsekvenser för såväl enskilda arbetstagare som för hela Finlands arbetsmarknad. Maktbalansen mellan parterna kommer att kraftigt förskjutas till arbetsgivarnas förmån och föra Finland bort från den framgångsrika nordiska arbetsmarknadsmodellen med jämbördiga parter och starka kollektivavtal.

LOs trettionde kongress står tillsammans med den finska fackföreningsrörelsen i kampen för grundläggande rättigheter i arbetslivet.

Vi uppmanar den finska regeringen att lyssna på fackföreningsrörelsens krav och omedelbart dra tillbaka attackerna mot finska arbetare och deras fackliga rättigheter!