Aktiveringsmodellen som bestraffar arbetslösa irriterar Industrifackets fullmäktige

Aktiveringsmodellen för arbetslösa som utvecklats av regeringen Sipilä väckte irritation bland ledamöterna på Industrifackets fullmäktigemöte. Många ledamöter konstaterade att modellen endast vidare bestraffar arbetslösa.

Fullmäktiges ordförande Jarmo Markkanen öppnade det historiska mötet, där det för första gången fanns representanter från alla de tre gamla förbunden som tillsammans beslutar om förbundets frågor. Det två dagar långa mötet hålls i 18–19.12 i Helsingfors.

Fullmäktigeledamoten och styrelsemedlemmen Satu Heijari från Egentliga Finland konstaterade att den borgerliga regeringen går åt arbetslösa på flera olika sätt.

– Man har skurit ner i den inkomstrelaterade dagpenningen och aktivitetsmodellen bestraffar de svagaste och dem som har de sämsta sysselsättningsmöjligheterna. Om den arbetslösa inte hittar jobb så skär man i arbetslöshetsskyddet. Den arbetslösa kan ändå inte själv bestämma om han eller hon får jobb eller inte.

Ledamoten och styrelsemedlemmen Arto Liikanen från Mellersta Finland var inne på samma linje. Han påpekade att regeringen i början av året lovade att det inte skulle bli fler försämringar i arbetslöshetsskyddet.

– Nu driver ändå regeringen aktiveringsmodellen. Det är en åtstramning för arbetslösa, och det har arbetsministerns själv medgett. Om vi inte åstadkommer en förändring i styrkeförhållandena i riksdagen så kommer det här bara att fortsätta. Men det nya Industrifacket ger oss en möjlighet att göra saker tillsammans och mer effektivt, sade han.