På medlemskortet ”nyaste” anslutningstiden, kalendern produceras inte

Medlemskorten postas för närvarande. Ett par saker kan väcka frågor, bl.a. tidpunkten för anslutningen till förbundet och avsaknaden av fickkalender. För datumet finns en förklaring, och förbundets kalender för 2018 har ännu inte tryckts.

Varför finns det ”fel” anslutningsdatum på kortet?
På medlemskortet för 2018-2019 har det inte tryckts första datum för anslutning till förbundet, som tidigare har funnits på kortet. Däremot anges datum för när medlemmen har gått med i Metallförbundet, TEAM eller Träfacket. Detta betyder dock inte att tidigare registrerade uppgifter om medlemmen har avlägsnats. Hela medlemshistorien finns bevarad hos förbundet och beaktas fortfarande när man räknar ut frimedlemskap.

Varför finns det ingen kalender i medlemskortsbrevet?
Tidtabellen för fusionen av förbunden har varit så stram, att det inte var möjligt att ge ut en kalender för 2018.

När får medlemmarna sitt kort?
Korten postas stegvis. En del medlemmar kan få sitt kort först i januari.