Övertidsförbudet inom den mekaniska skogsindustrin gäller också dem som jobbar under motsvarande avtal från före detta Metallförbundet

Det övertidsförbud som har utlysts av Industrifacket för den mekaniska skogsindustrins avtalsbransch gäller också de arbetstagare som hör under avtalet för den mekaniska skogsindustrins verkstäder som avtalats av det före detta Metallförbundet.

Arbetstagare, som gör utlokaliserat service- och underhållsarbete under teknologiindustrins kollektivavtal på företag som tillämpar mekaniska skogsindustrins kollektivavtal, berörs inte av övertidsförbudet. Arbetstagarna som hör under teknologiindustrins kollektivavtal utför ändå inte jobb som hör under övertidsförbudet.

Industrifacket har avbrutit förhandlingarna med arbetsgivarförbundet Skogsindustrin om ett nytt kollektivavtal för den mekaniska skogsindustrin. Industrifacket har utlyst ett övertidsförbud för den mekaniska skogsindustrins avtalsbransch. Övertidsförbudet började fredagen 22.12 klockan 06.00. Förbudet är i kraft tillsvidare.