E-postadresserna nu @teollisuusliitto.fi

E-postadresserna för Industrifackets personal är nu enhetliga. Alla förbundsanställda har e-postadresser enligt modellen fö[email protected].

Nu kan du glömma Metallförbundets, TEAM:s och Träfackets gamla adresser, men om du använder dem så hittar e-posten också fram med dem.