Industrifacket varnar regeringen: Bestraffningen av arbetstagare kommer att leda till motåtgärder

Industrifacket riktar en skarp varning mot regeringen för besluten som försämrar arbetstagarnas ställning. Om Juha Sipiläs (C) borgarregering för sådana förslag vidare, kommer Industrifacket inte att bara följa med händelserna från sidan.

– Vi funderar på motåtgärder, och om de blir aktuella så kommer de inte att vara obetydliga, säger förbundets ordförande Riku Aalto.

Regeringen beslöt nyligen i samband med ramförhandlingarna om budgeten att försvaga arbetslöshetsskyddet för unga under 30-åringar som varit arbetslösa i tre månader. På företag med under 20 anställda ska det i sin tur bli lättare att säga upp anställda.

– Regeringen har tillsvidare inte meddelat vad exakt vad den tänker föreslå för riksdagen. Det gör det svårare att bedöma förslaget. Men redan det att sådant här planeras är fördömligt, säger Aalto.

Försämringarna av arbetsvillkoren och anställningsskyddet som regeringen kom överens om vid ramförhandlingarna berör hundratusentals finländares anställningsskydd. Inom till exempel Industrifackets avtalsbranscher finns tusentals företag med färre än 20 anställda.

Regeringen har redan tidigare skurit i arbetslöshetsskyddet, förlängt prövotiderna, gjort det lättare med ogrundade visstidsanställningar, mjukat upp återanställningsskyddet för uppsagda arbetstagare, legaliserat nolltimmarsavtal och verkställt aktiveringsmodellen. Regeringen planerar dessutom aktiveringsmodell version två med hot om utökade karenser. Linjen har varit att köra ner trepartsavtalandet och att göra låglönejobb vanligare.

Industrifackets styrelse har samlats i Tammerfors på Murikka institutet, där man idag firar att den grundliga saneringen som kostade nästan 20 miljoner euro är färdig.

Mer information: Riku Aalto, tel. 0400 711 072