GDPR hindrar inte förtroendemannens rätt till information

Europeiska unionens dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) har trätt i kraft den 25.5. Förordningen förstärker enskilda individers dataskydd, men förhindrar eller begränsar inte till exempel förtroendemännens rätt till information.

Förtroendemannens rätt till information definieras i kollektivavtal och olika lagar.

– Alla förtroendemän som stöter på problem med att få information att kontakt förbundet och lovar att man tar i tu med fallen, säger dataskyddsansvarig Ville-Petteri Risberg i Tekijä-tidningen.

Personuppgifter i förbundets register behandlas och förvaras strikt konfidentiellt.

Förordningen berör också alla medlemmar i Industrifacket och Industrins arbetslöshetskassa, eftersom förordningen stärker det personliga dataskyddet och ger möjlighet åt alla att granska vilka personuppgifter som lagras i olika register.