FFC välkomnar regeringens beslut att dra bort lagförslaget som skulle ha straffat unga – Nu måste regeringen också avstå från att försvaga uppsägningsskyddet vid små företag

Regeringen meddelade på torsdagen att den, i enlighet med FFC:s mål, drar bort sitt förslag som skulle ha gjort det möjligt att anställa unga arbetslösa på viss tid utan att ange någon motivering. Samtidigt sände regeringen ändå förslaget till försvagat uppsägningsskydd för anställda vid små företag på remiss. FFC kräver att regeringen avstår också från det här förslaget.

Regeringens proposition om att försvaga det personrelaterade uppsägningsskyddet för anställda vid företag med färre än 20 anställda har sänts på remiss. FFC påpekar att förslaget är dåligt berett och att det inte finns trovärdiga belägg för förslagets sysselsättande effekt. På individnivå försätter förslaget arbetstagarna i en oskälig situation och i värsta fall kan arbetstagarna bli utsatta för arbetsgivarens egenmäktighet.

Enligt lagförslaget ska det bli lättare att vid företag med under 20 anställda säga upp en arbetstagare som ”har undergrävt förtroendeförhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren eller försvårat arbetsgivarens och arbetsgemenskapens verksamhet”, och det därför inte ”kan anses skäligt att anställningsförhållandet fortsätter”.

– Vem vågar längre lyfta fram oegentligheter på små arbetsplatser, när man hela tiden måste vara rädd för att bli uppsagd? Rädslan för att förlora jobbet är en stor psykosocial belastningsfaktor. Om den här lagen träder i kraft kommer den bara att leda till ökad osäkerhet och ångest på arbetsplatserna, konstaterar Hannu Jouhki som är direktör på FFC.

FFC kräver fortfarande att regeringen avstår från sitt lagförslag.

Det andra förslaget till försämrad arbetslagstiftning stupade däremot redan nu när regeringen meddelade att den slutar bereda förslaget som skulle ha gjort möjligt att anställa arbetslösa under 30-åringar på viss tid utan att ange orsak. FFC har kritiserat också det förslaget.

FFC välkomnar regeringens beslut, för rätt sätt att förbättra sysselsättningen är inte att öka osäkerheten i arbetslivet. I stället borde man satsa på att utveckla kunnandet och förebygga marginalisering.

Enligt ett pressmeddelande från arbets- och näringsministeriet skulle det ha varit möjligt att skapa en modell som skulle ha varit grundlagsenlig och uppfyllt Finlands internationella förpliktelser, men modellen skulle ha varit mycket byråkratisk och dess effekt skulle ha varit svag.

FFC:s styrelse meddelade för en vecka sedan att medlemsförbunden är beredda att vidta kraftiga åtgärder om förslagen går till riksdagen för godkännande.