FFC är redo för organisationsmässiga åtgärder

Alla förbund deltar, men de kommer inte att på förhand berätta om tidtabell, omfattning eller mer exakt plats för åtgärderna.

FFC:s styrelse har konstaterat att de organisationsmässiga åtgärderna inleds om regeringen inte avstår från att bereda lagen om uppsägningar vid företag med färre än 20 anställda.

– Vi hoppas fortfarande att regeringen ska ta sitt förnuft till fånga i den här frågan, som handlar om uppsägningar av personrelaterade skäl. Men om regeringen inte gör det, så kommer vi att inleda de organisationsmässiga åtgärderna, berättar FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Eloranta betonar att de FFC-anslutna förbunden är eniga i sitt missnöje, och därför meddelar alla förbund att de deltar i åtgärderna. Förbunden har också förhandlat sinsemellan och kommer att koordinera åtgärderna tillsammans, men varje förbund informerar separat om sina åtgärder.

– Förbunden har fattat beslut om åtgärder på arbetsplatsnivå, men de kommer inte att på förhand berätta om tidtabell, omfattning eller mer exakt plats för åtgärderna.

FFC anser att det är bra att det inte endast är de FFC-anslutna förbunden som är missnöjda med uppsägningslagen, utan att till exempel OAJ, Pro och Tehy också bereder organisationsmässiga åtgärder.

– Nu är det ett bra tillfälle för regeringen att visa att löntagarna redan har gjort tillräckligt stort avkall på sin egen välfärd för det gemensamma bästa. Man kan och får inte kräva att de ska flexa ännu mer.