Förtroendemannaval inom Industrifackets branscher i november–december

Inom största delen av Industrifackets branscher ordnas förtroendemannaval inom november–december. I valet väljer man förutom huvudförtroendeman också vice huvudförtroendeman samt avdelningsförtroendemän. Förtroendemännens mandatperiod är två år.

Förtroendemannen representerar både arbetstagarna och fackavdelningen på arbetsplatsen. Läs mera om förtroendemannens uppgifter här.

Största delen av valmaterialet kan skrivas ut från förbundets webbplats eller beställas med materialbeställningsblanketten.

OBS!

Utdelarnas förtroendemän har valts 2017 antingen för ett eller tre år framåt, således ordnas det i år inte förtroendemannaval på alla arbetsplatser.

Förtroendemännen inom medie- och tryckeribranschen valdes i slutet av år 2017 för tre år framåt, således ordnas nästa förtroendemannaval inom branschen år 2020.

Tjänstemännen inom kommunikationsbranschen valde i slutet av år 2017 förtroendemän för ett år framåt, alltså ordnas förtroendemannaval igen i år inom branschen.