”Det handlar om medlemsförmåner för arbetslösa”

Några av kurserna som Industrifacket erbjuder på Murikka uppfyller villkoren i aktiveringsmodellen. 

– Syftet är att tjäna förbundets arbetslösa medlemmar, säger utbildningschef Hannu Siltala.

– Även om vi som förbund inte alls tycker om aktiveringsmodellen, tvingas våra arbetslösa medlemmar att leva med den. Jag hoppas att de kommer att ha nytta av de utbildningsmöjligheter som förbundet erbjuder, förklarar Siltala.

Den som ansöker till kursen måste alltid kontrollera med TE-byrån, ifall kursen kan godkännas som en utbildning som uppfyller aktivitetsvillkoret. Ifall arbetslöshetsförmånen kan betalas ut under kurstiden, uppfyller kursen aktivitetsvillkoren. Utöver Murikka-kurserna kan aktivitetsvillkoren för arbetslösa också uppfyllas med kurser som erbjuds av Arbetarnas bildningsförbund (på finska).

Det har krävts mycket bakgrundsarbete, när man utrett om kurserna duger med tanke på aktiveringsmodellen.

– Förbundets utbildningsenhet, Murikka och arbetslöshetskassan har tillsammans gått igenom kurserna och tagit reda på vilka av dem som skulle passa för det här ändamålet. Det rör sig om redan befintliga kurser. Inga nya kurser har inrättats, eftersom det här inte fanns med i våra verksamhetsplaner och inga pengar fanns budgeterade, säger Siltala.

Det vi vet är att Murikkainstitutets kurser som uppfyller aktivitetskraven, endast är avsedda för Industrifackets medlemmar. Enligt Siltala har det kommit en del frågor om saken från olika arbetsplatser.

– När någon påbörjar sina studier på Murikka, ersätter facket resorna och betalar för uppehälle. Naturligtvis erbjuds detta inte till icke-medlemmar, vilket innebär att det handlar om en medlemsförmån och ersättningar som man får för medlemsavgiften. Jag skulle vilja uppmana alla arbetstagare inom industrisektorn att ansluta sig till Industrifacket så att de kan få tillgång till också denna medlemsförmån.

För närvarande håller vi på och utreder om den onlineutbildning som anordnas av fackförbundet, skulle kunna anses utgöra studier som uppfyller villkoren för aktiveringsmodellen.

– Fördelen med en distansutbildning skulle vara att medlemmen får möjlighet att studera hemifrån, men vi får se om det här projektet kommer att genomföras, säger Siltala.