FFC:s representantskap: Skrota aktiveringsmodellen och sätt yrkesutbildningen i skick

Att främja sysselsättningen är ett viktigt mål under den kommande regeringsperioden. Sysselsättningen får ändå inte användas som förevändning för att pruta på anställningsvillkoren eller skyddet för de arbetslösa, betonar FFC:s representantskap i sin resolution.

Representantskapet anser att det är klart att aktiveringsmodellen måste avskaffas.

– De arbetslösa aktiveras inte att söka jobb eller delta i service genom att man gör nedskärningar i utkomstskyddet. Aktiveringsmodellen har skurit ner förmånen för i synnerhet äldre arbetslösa och personer som får inkomstrelaterad dagpenning för tilläggsdagar. De här följderna har FFC hela tiden varnat för.

När socialskyddet förnyas hoppas representantskapet också att arbetslöshetsskyddet och servicen för arbetslösa ska förnyas så att de bildar en helhet som är lätt att förstå och stöder sysselsättningen.

Under kommande regeringsperiod behövs satsningar på en högklassig småbarnspedagogik. Det behövs också mer närundervisning i samband med yrkesstudierna, konstaterar representantskapet.

Representantskapet anser att staten har misslyckats grovt i sin ägarpolitik, i synnerhet i de branscher som sätts på prov på grund av digitaliseringen.

– Posti, som till 100 procent ägs av staten, har målmedvetet försämrat anställningsvillkoren i stället för att staten som ägare skulle ha luckrat upp avkastningskraven eller tänkt på hur man kan stöda arbetstagarna i de branscher som är föremål för omställningen. FFC fördömer all den avtalsshopping som arbetsgivarna idkar.

Representantskapet uppmanar löntagarna att rösta i Europaparlamentsvalet och ger sin röst åt de kandidater som vill bygga ett socialt mer rättvist Europa.