Riksförlikningsmannens andra medlingsbud förkastades – otillräckliga löneförhöjningar

Industrifacket förkastade riksförlikningsman Vuokko Piekkalas andra medlingsbud i arbetskonflikten mellan Industrifacket och arbetsgivarorganisationen Teknologiindustrin rf. Den främsta orsaken är att medlingsbudet inte garanterar förbundets medlemmars köpkraft under avtalsperioden.

– Erbjudandet beaktar inte enligt vår uppfattning produktivitetsutvecklingen, inflationen eller löneutvecklingen i våra främsta konkurrentländer. Nivån i medlingsbudet ligger långt ifrån den nivå som vi önskat se. Den nivån skulle verkligen inte äventyra vår konkurrenskraft globalt, säger Industrifackets ordförande Riku Aalto.

Arbetsgivarorganisationen Teknologiindustrin rf. förkastade också medlingsbudet.

Medlingsbudet, som riksförlikningsman Piekkala presenterade skulle ha innehållit löneförhöjningar på 2,4 procent inom teknologisektorns branscher under två år. Den allmänna löneförhöjningen för år 2020 skulle vara 0,8 procent och 1,0 procent året därpå. År 2021 skulle också arbetsgivarna lokalt betala ut en lönepott på 0,6 procent.

Kostnadseffekten på engångssumman på 150 euron skulle ha legat på 0,4 procent, men dess inverkan minskar av att engångssumman inte i fortsättningen inverkar på summorna som utgör ett såkallat botten för löneförhöjningarna.

– De inhemska företagens konkurrenskraft har gynnats av inkomstöverföringar på miljarder, till och med tiotals miljarder. Faktum är att inte en enda arbetsplats funkar utan en motiverad och yrkesskicklig personal. De har rätt till en rättvis andel av produktionens frukter. Inte handlar det om svårare matematik än så, säger Aalto.

Förhandlingarna mellan Industrifacket och arbetsgivarorganisationen Teknologiindustrin har pågått i mer än fyra månader utan resultat. Förhandlingarna inom Industrifackets övriga branscher inom kemisektorn, trävarusektorn och specialbranschernas sektor har också gått trögt då arbetsgivarna från första början framfört fullständigt orimliga krav vid förhandlingsborden.

Industrifacket har tidigare genomfört en tredagarsstrejk tillsammans med fackförbunden Pro och YTN. I november utlyste facket förbud mot arbete på övertid i flera branscher inom teknologiindustrin.