Förhandlingsresultat i tryckeribranschen

Arbetstagare inom medie- och tryckeribranschen och tjänstemännen inom kommunikationsbranschen Grafinet rf. har nått ett förhandlingsresultat i kollektivavtalsförhandlingarna med arbetsgivarna.

Resultatet motsvarar långt innehållet i det nya kollektivavtalet för teknologiindustrin.

Industrifackets beslutsfattande organ behandlar förhandlingsresultatet på måndagen och informerarar mer efter att det slutliga beslutet står klart.