Fackets anställningsrådgivning hjälper medlemmar – mer än 12 000 samtal per år

Industrifackets anställningsrådgivning står till medlemmarnas tjänst på vardagar i telefon och genom e-post. Närmare 30 avtalsexperter från de olika sektorerna inom Industrifacket erbjuder medlemmar hjälp med frågor och problem som berör anställningsförhållandet.

– Anställningsrådgivningen är en av våra viktigaste tjänster för medlemmarna, säger avtalsexpert Kauno Koskela, som ansvarar för uppföljning och utveckling av anställningsrådgivningen.

Varje dag jobbar det tre avtalsexperter heltid med jouren. Målet är att det alltid ska finnas experter från olika branscher närvarande, så att man vid behov tillsammans kan hitta svar på frågor.

– Frågorna och följdfrågorna gäller ofta ett väldigt brett område. Vi är inte rädda för att medge att vi kanske inte genast har ett svar på frågan, men vi lovar att utreda saken genast. De är bättre för medlemmarna att vi söker upp aktuell information.

Det är oftast lättare att prata i telefon, men samtidigt är det också behändigt att använda e-post om man till exempel vill förmedla olika dokument som bilaga.

Nytt system i bruk

Experterna i rådgivningen brukar ha det som mest bråttom vid årsskiftet och i början av sommaren. Inför jul och nyår är det oftast söckenhelgsersättningar som väcker huvudbry. På sommaren är det oftast semesterfrågor som medlemmarna vill ha svar på.

Kollektivavtalsförhandlingarna som inleddes i höst kommer också upp i diskussionerna. Även då Industrifacket utlyste övertidsförbud inom flera branscher, började telefonen ringa oftare hos anställningsrådgivningen.

I somras tog man på facket i bruk ett system. Dessutom kan man nå jouren också under mellandagarna och på sommaren. Dessutom har man infört nya journummer för specialsituationer som övertidsförbud eller strejk. Det finns en stor variation i ämnen som kommer upp under samtalen. Det gäller allt från uppsägningar till pensionfrågor.

– Det är ofta förtroendemän som ringer i ett förebyggande syfte. De sitter på en hel del information, men de vill ofta försäkra sig om något som gäller en större helhet eller en grupp anställda. Medlemmarnas frågor är ofta konkretare enskilda frågor som kan handla till exempel om uppsägningstiden.

Kauno Koskela vill skicka uppmuntrande hälsningar till alla medlemmar.

– Man ska inte vara rädd för att ringa. Det finns inga dumma frågor. Ring oss, om ni vill ha information om saker som berör er. Därför finns anställningsrådgivningen till.

TOP 3 frågor

  1. Arbetstid
  2. Lön
  3. Uppsägnings- och permitteringssituationer

Anställningsrådgivningen i siffror

  • 3 experter jobbar dagligen i telefonjouren, 4 eller 5 i specialsituationer
  • 48 sekunder får man i medeltal vänta på svar
  • 70–80 samtal per dag
  • 12 000–13 000 samtal per år
  • 6 minuter och 19 sekunder är längden på ett medelsamtal

Här hittar du kontaktuppgifterna till anställningsrådgivningen och fackets övriga tjänster.