”Kikytimmarna” slopas i två branscher

Två av Industrifackets avtalsbranscher har på fredagen skrivit på nya kollektivavtal med arbetsgivarorganisation. Både bil- och maskinbranschen och plåt- och industriisoleringsbranschen följer i stort sätt innehållet i det nya kollektivavtalet för teknologiindustrin.

Inom båda branscher försvinner förlängningen av den årliga arbetstiden med 24 timmar som infördes i samband med konkurrenskratsavtalet, i folkmun ofta kallat kiky.

Bil- och maskinbranschen avtal gäller för två år. Löneförhöjningarna fördelas enligt modell allmänhöjningar 1,3 procent under första året och 2,0 procent under det andra året. Allmänhöjning innebär att löneförhöjningarna betalas ut åt alla anställda.

Löneförhöjningarna för plåt- och industriisoleringsbranschens del följer kollektivavtalet för teknologiindustrin, det vill säga 1,3 procent för det första året och 1,4 procent år 2021. Dessutom delas ut en lönepott på 0,6 procent enligt lokala avtal.

Bil- och maskinbranschen berör sammanlagt runt 20 000 anställda i verkstäder och bilaffärer. Plåt- och industriisoleringsbranschens kollektivavtal gäller runt 4 000 arbetstagare. Industrifackets ledningsgrupp godkände avtalen på fredagen enhälligt på förslag av sektorledningen.

– Jag är mycket nöjd över att bil- och maskinbranschen snabbt fick förhandlat om arbetsvillkor. Avtalet motsvarar väldigt långt våra mål, speciellt då arbetstimmarna på talko faller bort. Det tas säkert emot med glädje på arbetetsplatserna, säger Toni Laiho, sektorchef för kemisektorn vid Industrifacket.

Teknologisektorns chef Jyrki Virtanen understryker likaså slopandet av ”kikytimmarna” samt det att löneförhöjningarna tryggar en positiv utveckling av realinkomsterna för de anställda inom plåt- och industriisoleringsbranschen.