Talkoarbetet slut även inom den mekaniska skogsindustrin

Industrifacket godkänner de medlingsbud riksförlikningsman Vuokko Piekkala lagt fram för avtalsbranscherna mekanisk skogsindustri och snickeriindustri. Stridsåtgärderna som pågår i branscherna avslutas omedelbart.

Industrifackets vice ordförande Turja Lehtonen vill understryka att medlingsbudet kom till efter exceptionellt svåra förhandlingar. Utgångspunkten i förhandlingarna har varit arbetsgivarsidans långa lista över försämringar av de nuvarande arbetsvillkoren.

–  Överenskommelsen är det bästa vi kan nå i det här läget. Avtalet innebär att de 24 så kallade kikytimmarna avlägsnades från avtalen. Dessutom garanterar avtalet en ökning av inkomsterna under avtalsperioden. Vi uppnådde alltså två av våra mål och lyckades samtidigt förhindra arbetsgivarnas krav på försämringar. Ett stort tack för det här riktas speciellt till våra medlemmar som deltagit i stridsåtgärderna, säger Lehtonen.

De godkända medlingsbuden till kollektivavtal för den mekaniska skogsindustrin och snickeriindustrin följer det som formats till den allmänna linjen på 3,3 procent under en 25 månaders avtalsperiod. De oavlönade extra arbetstimmarna slopas. Arbetsgivarna får ändå möjligheten att med vissa begränsningar öka den avlönade arbetstiden med tre dagar.

Industrifackets styrelse var enhällig i beslutet om att godkänna medlingsbudet på lördagen under sitt extraordinarie möte.

Det här innebär att Industrifacket avslutar alla stridsåtgärder, strejker, stödstrejker och övertidsförbud som pågår eller skulle inledas i de här branscherna. Samtidigt dras stridsåtgärderna även tillbaka i bioproduktindustrin, där förhandlingarna fortsätter med arbetsgivarorganisationen Skogsindustrin rf.

Industrifacket har nu förhandlat fram nya avtal i den största delen av förbundets avtalsbranscher. På fredagen nådde man även ett förhandlingsresultat inom gummiindustrin, men förbundets beslutsfattande organ har ännu inte tagit slutlig ställning till förhandlingsresultatet. De största grupperna som fortfarande inte fått ett nytt kollektivavtal är de anställda inom glas- och keramikbranschen samt skogsarbetarna.

Info: Turja Lehtonen, tel. 0400 535 616