Nytt kollektivavtal för bildäcksbranschen godkänt

Kiky-timmarna försvinner, lönehöjningarna ges som allmänna förhöjningar

Ett nytt kollektivavtal har ingåtts för bildäcksbranschen. Avtalet gäller 4.3.2020-31.1.2022.

De 24 oavlönade timmarna i enlighet med konkurrenskraftsavtalet finns inte längre med i avtalet.

Lönerna höjs under avtalsperioden med allmänna förhöjningar på totalt 2,6 procent. Avtalet innehåller inga textändringar som skulle sänka lönen.

De viktigaste förändringarna i det nya kollektivavtalet presenteras i texten nedan.

Löneförhöjningar

Lönerna höjs första gången 1.6.2020 eller från början av den närmast följande löneperioden med en allmän förhöjning på 1,3 procent. De riktgivande timlönerna är 1 086 cent i lönegrupp 1, 1 177 cent i lönegrupp 2 och 1 275 i lönegrupp 3. Tidsarbetstillägget är 71 cent, tillägget för utomhusarbete är 43 cent, tillägget för tungt däck är 40 cent, tillägget för kvällsarbete är 101 cent och tillägget för nattarbete 190 cent. De riktgivande timlönerna för unga höjs i enlighet med den allmänna förhöjningen.

Den andra allmänna förhöjningen om 1,3 procent träder i kraft 1.5.2021 eller från början av den närmast följande löneperioden. De riktgivande timlönerna är 1 100 cent i lönegrupp 1, 1 192 cent i lönegrupp 2 och 1 291 i lönegrupp 3. Tidsarbetstillägget är 71 cent, tillägget för utomhusarbete är 44 cent, tillägget för tungt däck är 41 cent, tillägget för kvällsarbete är 102 cent och tillägget för nattarbete 192 cent. De riktgivande timlönerna för unga höjs i enlighet med den allmänna förhöjningen.

Ersättningen för förtroendemän är 63 euro per månad under perioden 1.4.2020-31.1.2022 när arbetstagarna är 7-9. Ersättningen stiger till 76 euro per månad när antalet anställda är minst 10.

Ersättningen för arbetarskyddsfullmäktig är 41 euro per månad under perioden 1.4.2020-31.1.2022 när arbetstagarna är 7-9. Ersättningen stiger till 51 euro per månad när antalet anställda är minst 10.

Arbetstid

Förlängningen av arbetstiden i enlighet med konkurrenskraftsavtalet inklusive tillämpningsdirektiven har tagits bort ur kollektivavtalet.

Arbetet inleds vid den tid som arbetsgivaren bestämmer klockan 7.00-11.00, om man inte lokalt kommer överens om annat. Starttiden för kvällsskiftet kan man komma överens om lokalt på annat sätt. Arbetsgivaren bör beakta arbetstagarnas personliga förhållanden när man överväger att placera arbetstiden så att den inleds efter klockan 9.00.

Kollektivavtalsarbetsgrupp

Avtalsparterna tillsätter en arbetsgrupp, vars uppgift är att förtydliga och förenkla kollektivavtalsbestämmelserna. Arbetsgruppen utreder även behoven att förnya kollektivavtalets struktur och innehåll samt ändringsbehoven för bildäcksbranschens allmänna avtal. I utredningsarbetet iakttas principen om fortgående förhandlingar.

Ytterligare uppgifter:

avtalsexpert Tarja Dolk