Förändringar i fackavdelnignarnas annonser

Industrifacket har förpliktigat fackavdelningarna att flytta fram vårmöten och andra medlemsevenemang och utbildningstillfällen till en tid då restriktionerna som berör folksamlingar har slopats.

Om fackavdelningen redan tidigare skickat in en annons om vårmötet för att publiceras på Inudstrifackets webbsidor, ska man anmäla om skiljt om att mötet ställs in eller flyttas fram. Ändringsanmälan kan göras här. Anmälan om ändringen ska innehålla information om vilket evenemang ändringen gäller och den ursprungliga tidpunkten för evenemanget. Om det är möjligt kan man också meddela en ny tidpunkt för evenemanget.