Industrifackets förhandlingar nu i mål – Sko- och läderbranschens avtal står klart

Ett nytt kollektivavtal har ingåtts för sko- och läderbranschen. Avtalet gäller för tiden 17.3.2024–28.2.2022.

De 24 oavlönade timmarna i enlighet med konkurrenskraftsavtalet (kiky) finns inte längre med i avtalet.

Lönerna stiger med 2,4 procent under avtalsperioden.

Löneförhöjningar

Lönerna höjs första gången 1.9.2020 eller från början av den närmast följande löneperioden med en allmän förhöjning på 1,3 procent. Den andra allmänna förhöjningen om 0,6 procent träder i kraft 1.5.2021 eller från början av den närmast följande löneperioden.

Utöver detta höjs lönerna företagsspecifikt med 0,8 procent. Potten är i användning 1.3.2021. Arbetsgivaren och huvudförtroendemannen förhandlar och beslutar lokalt om hur potten används. Om en huvudförtroendeman inte har utsetts, ingås avtalet mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. Avtalet ingås skriftligt.

Om parterna inte uppnår lokalt avtal om hur posten ska användas, betalas den ut i två delar: 1) 0,4 procent betalas som en allmän förhöjning till alla arbetstagare som avtalet omfattar och 2) arbetsgivaren fattar beslut om inriktningen av den andra posten på 0,4 procent. Den allmänna förhöjningen under det andra avtalsåret kommer således att utgöra 1,0 procent.

Det är möjligt att lokalt avtala om förändringar i löneförhöjningen för år 2021 i fall företagets verksamhetsutsikter förutsätte det med tanke på coronapandemin.

Kollektivavtalet kommer att publiceras i sin helhet på Industrifackets webbsidor.

Läs mer om kollektivavtalet (på finska)