Coronainstruktioner för fackavdelningarnas utbildningar

Fackavdelningar kan åter ordna kurser hösten 2020.
Nedan presenteras information om de omständigheter som fackavdelningarna ska tänka på när de ordnar utbildningar. Vi ber att ni följer med och omsorgsfullt iakttar hälsovårdsmyndigheternas rekommendationer, anvisningar och föreskrifter.

Det gäller att ta utbildningsarrangemangen på allvar eftersom det fortfarande är aktuellt med åtgärder för att förhindra att pandemin sprids. Det är också en arbetarskyddsfråga för både kursdeltagarna och förbundets funktionärer.

Lokalernas storlek och antalet deltagare

När lokaler bokas för utbildningar är det viktigt att se till att lokalerna är tillräckligt stora. Ett säkerhetsavstånd på 1,5–2 meter rekommenderas fortfarande på förbundets utbildningar.

Det maximala antalet deltagare på kurserna i höst bestäms framför allt utifrån lokalernas storlek och serviceleverantörens möjlighet att garantera en trygg miljö i syfte att förhindra att eventuell smitta sprids. Rekommendationen är att evenemangen planeras för högst 16 deltagare.

Om det är nödvändigt att ordna utbildning för en större grupp deltagare, rekommenderar förbundet att utbildningen ordnas i Teams.

Hygienfrågor

Deltagarna ska informeras tydligt om att en person som har symtom som passar in på coronainfektion eller ens influensasymtom inte får komma till utbildningen eller till lokalen där utbildningen ordnas.

En serviceleverantör ska iaktta myndigheternas gällande anvisningar när leverantören ordnar servering i samband med kursverksamhet.

Under dessa förhållanden har fackavdelningar inte möjlighet att ordna måltider i anslutning till kurser, till exempel på talko eller självständigt på annat sätt. Restaurang- och cateringverksamhet förutsätter en plan för egenkontroll.

I lokalerna ska finnas desinfektionsmedel så att en adekvat handhygien kan upprätthållas. Arrangören ska påminna kursdeltagarna om att sköta om handhygienen. Desinfektionsmedel finns i allmänhet att få av serviceleverantören. Om evenemanget ordnas i fackavdelningens lokaler ska lokalerna städas före och efter utbildningen. Fackavdelningen skaffar också desinfektionsmedel för upprätthållande av handhygienen.

Som en försiktighetsåtgärd har också den utbildande funktionären desinfektionsmedel, och funktionärerna delar dessutom ut munskydd.

På kurser med övernattning inkvarteras deltagarna i enkelrum i den mån det är möjligt.

Vid samåkning är det bra att använda ansiktsmasker.

Uppföljning

Fackavdelningen ska i egenskap av utbildningsarrangör följa med myndigheternas beslut och statsförvaltningens aktuella information om coronavirussituationen och handla i enlighet med anvisningarna.

Om någon av fackets medlemmar insjuknar i corona efter en utbildning, ska också förbundets utbildningsenhet underrättas om detta utan dröjsmål, [email protected] eller per telefon via växeln 020 774 001.