Välkommen på kurs – i Murikka vidtar vi många försiktighetsåtgärder för att undvika corona

Kurserna i Murikka har nu satt i gång igen efter ett uppehåll på grund av coronan.  Vi har tänkt noggrant igenom våra försiktighetsåtgärder och följer myndigheternas rekommendationer.

För att kunna garantera tillräckliga säkerhetsavstånd har antalet deltagare per kurs begränsats till högst 16. Vi erbjuder endast enkelrum och måltiderna ordnas i turer. Läraren ger närmare säkerhetsanvisningar i början av varje kurs.

Hela konferenshotellet Murikanranta har också uppdaterat sina säkerhetsanvisningar för egenkontroll med anledning av coronaepidemin. Anvisningarna gäller inte bara kursdeltagarna utan även personalen.

Till exempel har antalet platser i restauranger och andra allmänna utrymmen begränsats, så att varje kund har en sitt- och bordsplats. Städningen har intensifierats, man skakar inte hand och handdesinfektionsmedel har blivit rutin. Se alla åtgärder här (på finska).

De kurser som ställdes in under våren har skjutits upp till hösten. Därför är till exempel datumen i den tryckta studieguiden felaktiga. Datum för höstens kurser samt information om kursernas innehåll finns på Murikkas webbplats (på finska).

Vi ses på Murikka – lärande är närande!