Telmo gör det enklare att ansöka till kurser

Obs! Telmo betjänar endast på finska under testfasen. Vi strävar efter att den svenskspråkiga versionen av Telmo ska stå klar för användning i början av 2021.

Anmälan till Murikkas kurser blir elektronisk. Från och med november kan du anmäla dig till kurser i det nya elektroniska systemet Telmo.

Eija Laakso på Murikka-institutet har deltagit i utvecklingen av Telmo för Industrifackets behov. Utöver planering av utbildningar och undervisningsarbete har Laakso tidigare erfarenhet även av systemutveckling.

Hon har varit med om att utveckla förbundets tidigare datasystem för kursadministration och därför har även datoriseringen av kursanmälningarna varit ett projekt som hon gillat.

– Detta är en verkligt stor förbättring. Systemet är modernt och det är fint att kunna erbjuda det till medlemmarna. Telmo underlättar och förenklar ansökning till kurser.

Förberedelserna av Telmo inleddes hösten 2019 och i slutet av våren 2020 testades systemet för första gången i praktiken.

– Systemet testades i maj med hjälp av testanvändare. Användarna representerade förbundets olika avtalsbranscher och av dem fick vi bra observationer med hjälp av vilka vi kunde göra systemet bättre, berättar Laakso.

Läs mer om testanvändarnas erfarenheter i medlemstidningen Tekijä.

Utbildningsutbud och -historia på ett ställe

Hittills har ansökningar till kurserna gjorts i flera faser. Det har lett till att processen krävt tid.

En person som vill på kurs har varit tvungen att printa ut och underteckna ansökningsblanketten, ge den till chefen för godkännande och därefter ännu skanna den och skicka till förbundet.

Telmo gör processen enklare. I framtiden kan du ansöka till kurser på webben och chefen får ansökan i sin e-post för godkännande.

I Telmo ser du dessutom i realtid i vilken fas din egen ansökan befinner sig i och om den redan har blivit godkänd.

Du ser kurserna som du avlagt i Telmo och kan skriva ut ett kursintyg över avlagda kurser direkt från systemet.

– Vi för in också information om medlemmarnas tidigare kursprestationer i Telmo. I framtiden kan medlemmen bläddra i sin kurshistoria via Telmo, berättar Laakso.

När du bekantar dig med Telmo ska du komma ihåg följande!

  • Logga in på Telmo på http://teollisuusliitto.etapahtuma.fi/
  • Logga in genom att mata in ditt efternamn,, födelsedatum (dd.mm.åååå) och medlemsnummer. Du hittar medlemsnumret till exempel på ditt mobila medlemskort.
  • Telmo betjänar endast på finska under testfasen. Du kan fortfarande anmäla dig till kurserna på det gamla sättet.

Frågor och respons

  • Om du har frågor om användningen av Telmo kan du kontakta utbildningsenheten [email protected].
  • Ge respons via responslänken i Omapalvelu i Telmo. All respons hjälper oss att utveckla systemet!

På Murikka vidtas försiktighetsåtgärder

Coronaviruset har gjort det svårare att anordna utbildningar. Kurser har fått skjutas upp och ställas in, men många kurser har också kunnat hållas. Laakso hoppas att det ska vara möjligt att hålla kursutbudet öppet. Institutet iakttar myndigheternas rekommendationer och beslut.

– För närvarande är det maximala antalet deltagare 16 studerande. På Murikka-institutet har man fäst mycket uppmärksamhet vid säkerhet och hygien, till exempel måltiderna ordnas i turer. Välkommen hit för att studera!

Läs mer om Murikkas försiktighetsåtgärder här.