Viktig information för medlemmar som själva betalar medlemsavgiften

Sköter du själv betalningen av medlemsavgiften? Vi har i dag 7.12 skickat e-post till dig och bett dig kolla upp och vid behov uppdatera dina medlemsuppuppgifter i e-tjänsten.

I meddelandet finns också info om hur man går över till att arbetsgivaren sköter uppbärandet av medlemsavgiften.

Här hittar du också information om arbetsgivarinkassering av medlemsavgifter.