Fackavdelningarnas utbildningsmöjligheter under den exceptionella perioden

Det utdragna coronaläget har fört med sig ett ökat behov av utbildning på distans.

Genom applikationen Microsoft Teams kan fackavdelningarna för sina medlemmar ordna distansutbildningar. Utbildningarna kan pågå i högst tre timmar. Distansutbildningar som leds av en funktionär vid förbundet förutsätter att deltagarna har en internetanslutning och en dator, surfplatta eller smarttelefon samt Teams-applikationen i bruk.

Industrifacket stöder ordnandet av webbutbildningar med 15 euro per deltagare.

Du som vill ordna ett utbildningstillfälle, gör så här: Välj målgrupp och ta reda på utbildningsbehovet. Slå fast tidpunkten för utbildningen. Skicka en ansökan om utbildningsstöd till utbildningsenheten vid Industrifacket och kom ihåg att inkludera webbutbildningsönskemålet. Vid behov kontakta Sari Helminen, [email protected] eller Päivi Mäensivu [email protected].

Utbildningsenheten bekräftar valet av utbildar samt samt temat för utbildningen och kontaktar utbildningsarrangören. Fackavdelningen kan marknadsföra utbildningen och ta emot förhandsanmälningar. I samband med anmälan samlas deltagarnas e-postadresser in.

Före utbildningen och innan tiden för förhandsanmälan gått ut sänder utbildningsarrangören e-postadresserna till dem som anmält sig till funktionären som ansvarar för utbildningen.

Förbundets funktionär kallar per -epost dem som anmält sig till utbildningen. Genom länken som finns i e-postkallelsen får man tillträde till utbildningen.