Ställ upp i kommunalvalet – förbundet stöder medlemmar

Vårens kommunalval flyttades fram från april till juni. Samtidigt förlängdes tidsfristen för att kandidera till 4.5. Flera partier har fortfarande utrymme på sina kandidatlistor. Industrifacket uppmuntrar medlemmarna att ställa upp i valet.

Fackets stöd till kandidater

Medlemmar i Industrifackets fackavdelningar får ett stöd på 200 euro om det är kandidater i kommunalvalet. Valunderstödet betalas ut mot kvitton på utgifter. Bidraget för kampanjutgifterna ska man ansöka om på en och samma gång med en blankett – inte i flera repriser. Du kan ladda ner blanketten här.

Utgifter som ger rätt till valunderstöd är kostnader för tryckarbeten, reklam, pennor, kaffetillställningar osv. Alkohol räknas inte som en giltig utgift.

Lämna den ifylla blanketten inklusive kvitton och andra bilagor till regionkontoret.

Ansökningar och tillhörande bilagor ska lämnas in senast 31.8.2021.

Industrifacket presenterar kandidaterna på webben

Industrifacket publicerar på sin webbplats kandidatuppgifterna för alla medlemmar i Industrifacket som ställer upp i kommunalvalet förutsatt att de meddelat sina personuppgifter.

Du kan meddela dina uppgifter från och med den 14 maj. Läs mer här.