Organisationerna på arbetsmarknaden vädjar till alla att vaccinera sig – Fördömer hot mot företagare och anställda

De fackliga centralorganisationerna FFC, Akava och STTK samt Finlands Näringsliv EK vädjar till alla finländare att vaccinera sig mot coronaviruset så fort som möjligt. Samtidigt fördömer organisationerna de hot och trakasserier som har riktats mot företagare och anställda vid restauranger som har infört krav på covidintyg.

– Vi vädjar till alla medborgare att de ska ta coronavaccinet så fort som möjligt. Det är inte bara en personlig sak, utan det handlar också om att skydda andra och deras rätt till sjukvård samt möjligheten att försörja sig och sin familj.

Det betonar de fackliga centralorganisationerna FFC, Akava och STTK tillsammans med Finlands Näringsliv EK i ett gemensamt ställningstagande (på finska).

Organisationerna påpekar att coronapandemin har slagit hårt mot företag och anställda inom bland annat hotell- och restaurangbranschen samt evenemangsbranschen. Samtidigt belastas också sjukvården, vilket har lett till att vården har skjutits fram för personer som lider av andra sjukdomar. Om inte fler vaccinerar sig riskerar krisen att förlängas och förvärras, påpekar organisationerna.

FFC, Akava, STTK och EK befarar också att den otillräckliga vaccinationsgraden kommer att leda till att restriktionerna i samhället skärps och att myndigheterna igen börjar begränsa publiktillställningar och sammankomster.

Organisationerna konstaterar att restaurangerna i en knapp veckas tid har kunnat ha öppet som normalt trots restriktionerna genom att kräva covidintyg av sina kunder.

Även om de flesta har förhållit sig positivt till den nya modellen, så har vissa personer betett sig aggressivt och hotfullt mot företagare och arbetstagare vid de restauranger som har infört krav på covidintyg. Organisationerna på arbetsmarknaden betonar att det här beteendet är fullständigt olämpligt.

– Vi fördömer aggressivt beteende, hot och störande av affärsverksamheten som riktar sig mot restaurangföretagare och -arbetstagare, konstaterar FFC, Akava, STTK och EK i sitt ställningstagande.