Teknologiindustrins kollektivavtalsförhandlingar fortsätter efter julen den 27 december 2021

Industrifacket och Teknologiindustrins arbetsgivare rf har beslutat om att fortsätta kollektivavtalsförhandlingarna inom teknologiindustrin efter julen den 27 december 2021.

Förhandlingarna avbröts söndagen den 19 december då parterna inte avtalade om nya förhandlingar. De har dock hela tiden fört en dialog där de nu kommit överens om att fortsätta förhandlingarna.

Det har rått avtalslöst läge  inom teknologiindustrin sedan den 1 december. Industrifackets förbud mot övertidsarbete och skiftbyte inom teknologisektorn upphörde den 19 december.