Fackavdelningarnas vårmöten ska hållas inom mars–april

Snart är det dags för fackavdelningarna att hålla sina vårmöten! Vårmöten är öppna för alla medlemmar i fackavdelningen. Det lönar sig att delta i den egna avdelningens möte.

Enligt stadgarna ska vårmötet hållas inom mars–april och möteskallelserna ska gå ut senast två veckor före mötet.

Ärenden som ska behandlas på vårmötet

  • Framläggande av bokslut och årsberättelsen för föregående kalenderår.
  • Uppläsning av revisorns eller verksamhetsgranskarens revisionsberättelse.
  • Beslut om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.
  • Beslut om ett eventuellt kandidatnomineringsmöte före höstmötet.
  • Behandling av övriga ärenden som framlagts för vårmötet.

Tillfällig föreningslag

Finlands riksdag har godkänt en lag om temporär avvikelse från föreningslagen (375/2021), som gör det möjligt att anordna föreningars, i detta fall fackavdelningens, möten på ett säkert sätt, med hjälp av antingen distansförbindelse eller ombud eller både och. Det här gäller oberoende av om det finns bestämmelser om saken i fackavdelningens regler.

På grund av praktiska arrangemang har avdelningens styrelse också rätt att kräva förhandsanmälan till mötet. Utifrån förhandsanmälningarna kan man organisera mötesutrymmet med beaktande av säkerhetsavstånd. Lagen gäller till slutet av juni 2022.

Observera att man inte längre fått flytta stadgeenliga möten efter den 30 september 2020! Om coronaläget inte tillåter ett fysiskt möte, måste stadgeenliga möten alltså anordnas på ett sätt som möjliggör deltagande på distans.

Läs mer här