Pappersförbundet och UPM överens – även Industrifacket lyfter blockad

I februari utlyste Industrifacket en blockad mot UPM för att stöda Pappersförbundets stridsåtgärder för att få till stånd ett företagsspecifikt kollektivavtal med skogskoncernen.

Blockaden gällde för de affärsområden inom koncernen där förhandlingarna med Pappers fortfarande pågick: UPM Communication Papers Oy; Jämsänkoski, Kaukas, Kymi och Raumo, UPM Specialty Papers Oy; Jämsänkoski och Tervasaari, UPM-Kymmene Oyj; Kaukas, Kymin Sellutehdas, Jakobstad och Raumo, UPM Raflatac samt UPM:s bioraffinaderi i Vilmanstrand.

Arbetstvisten mellan Pappersförbundet och UPM är nu löst och därav har Pappers blåst av stridsåtgärderna. Det innebär att Industrifacket också slopar blockaden som förbundet infört som en stödåtgärd och arbete kan fortsätta som normalt på ovannämnda arbetsplatser.