E-tjänst för förtroendevalda

Motioner till fullmäktige genom en ny tjänst

Industrifacket har från 24.8. tagit i bruk en ny E-tjänst för förtroendevalda. Inledningsvis kan fackavdelningens ordförande, vice ordförande och sekreterare använda tjänsten.

I det här skedet kan man lämna in motioner till höstens fullmäktigemöte. Avsikten är att man senare också ska ha möjligheten att skicka in förslag inför avtalsförhandlingarna.

Här kan du logga in i tjänsten med hjälp av identifiering.

Fullmäktigemotioner tas inte längre emot per e-post. Om du har frågor kring den nya tjänsten kan du kontakta administrativa assistenten Minna Huhtinen per telefon 040 741 8994 eller e-post [email protected].

Sista datum för att lämna in motioner inför fullmäktigemötet hösten 2022 är 28.9.

Öppnas för huvudförtroendemän senare i höst

Senare o höst kommer tjänsten att bli tillgänglig för huvudförtroendemän. I E-tjänsten kan huvudförtroendemännen sköta kommunikation och arbete i som gäller förtroendeuppdraget. Vi informerar mer om det här i sett senare skede.

Avsikten är att -tjänsten sEka utvidgas till att också innehålla de arbetsuppgifter som kommer med att sköta fackavdelningens ärenden. Utvecklingen sker stegvis och vi informerar om hur utvecklingsarbetet framskrider.

Se instruktionsvideon här (på finska).

Mer instruktioner här.