Tipsa oss om ett ungt yrkesproffs – FFC belönar aktiva arbetstagare som är stolta över sitt yrke

FFC söker två mottagare av Donarstipendiet år 2022. Stipendierna ges åt yrkesproffs som är högst 35 år gamla och som genom sin egen aktivitet har bidragit till att göra arbetstagaryrken och facklig verksamhet mer uppskattade bland unga. Det går att föreslå lämpliga mottagare under september månad.

Genom Donarstipendiet vill FFC stärka arbetstagaryrkenas anseende.

– Inom den offentliga och privata servicesektorn, industrin, kulturbranscherna och transportbranscherna jobbar hundratusentals arbetstagare som Finland inte skulle klara sig utan. Genom Donarstipendiet vill vi belöna kunniga unga arbetstagare och samtidigt öka intresset för arbetstagarbranscherna, förklarar Katja Syvärinen som är organisationsdirektör på fackcentralen FFC och vice ordförande för FFC:s styrelse.

Donarstipendiet delas i år för första gången ut till två mottagare samtidigt.

– Tillsammans med FFC:s medlemsförbund har vi uppdaterat kriterierna för stipendiet och beslutat att belöna två unga arbetstagare i stället för en. Donarstipendierna uppskattas och upplevs vara viktiga, berättar Syvärinen.

De två stipendierna som delas ut uppgår båda till 750 euro. Du kan komma med förslag på en person som har gjort sig förtjänt av stipendiet och som

  • är högst 35 år
  • är medlem i ett fackförbund inom FFC
  • har jobbat för att stärka den egna branschens anseende och på ett synligt sätt är stolt över sitt eget yrke
  • har varit eller är aktiv i olika uppdrag inom den FFC-anslutna fackföreningsrörelsen eller studerandeorganisationer eller på något annat sätt har visat samhälleligt engagemang
  • genom sitt eget agerande och genom att själv föregå med gott exempel har stärkt den fackliga organiseringen och/eller förnyat verksamhetssätten inom fackföreningsrörelsen.

Du kan skicka in ditt fritt formulerade förslag till mottagare av Donarstipendiet per e-post eller post. Av förslaget ska framgå hur den person som föreslås uppfyller ovan nämnda kriterier. Det är inte möjligt att föreslå sig själv som stipendiemottagare.

Ansökningstiden inleds 1.9 och avslutas 30.9.2022 kl. 12. Också de förslag som skickas per post ska vara framme inom september månad.

Skicka ditt förslag per e-post till adressen [email protected] med rubriken ”Donarstipendiet 2022” eller per post till adressen

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC
Jussi Kukkola / Donarstipendiet
PB 157
00531 Helsingfors

Donarstipendierna delas ut vid FFC:s representantskapsmöte 24–25.11.

Du kan be om mer information per e-post på adressen [email protected].