Industrifackets höstfullmäktige samlas i Helsingfors 28–29.11

Industrifackets fullmäktige samlas till höstmöte i Helsingfors 28–29.11.

Fullmäktige bekräftar styrelsens verksamhetsplan och budget för år 2023. Fullmäktige fattar också beslut om medlemsavgiften nästa år, om styrelsemedlemmarnas och de sakkunnigas arvoden och dagtraktamenten samt om ärenden som styrelsen och fackavdelningarna har lagt fram.

Vi informerar om mötets beslut under och efter mötet på Industrifackets webbplats, i sociala medier samt på Tekijä-tidningens webbplats.