I januari börjar startkurserna för nyvalda förtroendemän

Startkurserna för nyvalda förtroendemän börjar i januari 2023. På startkursen får du information och råd för hur du gå till väga i ditt förtroendeuppdrag.

Vi bekantar oss bland annat med vad som hör till förtroendemannens uppgifter, exempelvis förhandlingssituationer på arbetsplatserna. Vi lägger också fokus på rättigheter och skyldigheter t. ex förtroendemannatimmar och inkomstbortfall samt rätt till information.  Dessutom går vi igenom för förtroendemannens uppdrag viktiga dokument som lagar och kollektivavtal. Rätten till utbildning och olika utbildningsmöjligheter samt lärostigar hör också till programmet.

Vi börjar dagen med morgonkaffe kl. 9.30, kursen börjar kl. 10 och avslutas klockan 16. Förbundets experter står för utbildningen på kursen.

Kursen kostar inget för Industrifackets medlemmar. Förbundet står för resor och matkostnader för kursen. Möjligt inkomstbortfall kompenseras med kursdagpenning och stipendium mot intyg för inkomstbortfallet.

Den svenskspråkiga startkursen går av stapeln i Vasa lördagen 18.2.2023. Mer information följer.   Dessutom ordnas ett antal startkurser på finska på olika håll i landet, bland annat i Åbo, Tammerfors och Vanda.

Anmäl dig här