Var noggrann när du fyller i blanketter i e-tjänsten

E-tjänsten där du kan skicka in blanketter för funktionärsanmälan finns på adressen asiointi.teollisuusliitto.fi. När du har skrivit hela adressen i webbläsaren en gång, kan du nästa gång börja skriva adressen direkt med ordet asiointi och webbläsaren hittar adressen om historiken inte har tömts.

En länk till tjänsten finns också på förstasidan på förbundets webbplats bakom den gula knappen E-tjänsten för förtroendevalda.

Observera när du fyller i blanketter:

  • Var extra noggrann när du anger telefonnummer och e-postadresser.
  • Vissa blanketter har elektronisk signatur, vilket kräver att ovannämnda uppgifter skrivs korrekt.
  • Ange mobilnummer som telefonnummer till arbetsgivarens representant. Certifikatet för elektronisk signatur skickas som ett textmeddelande till detta nummer när du skickar blanketten. Signaturinbjudan går till arbetsgivarens e-post.
  • Alla punkter markerade med en röd asterisk på blanketterna är obligatoriska.

Blanketterna kan smidigt fyllas i även på en mobiltelefon.