Valdokument tas emot tisdagen 31.1 klockan 12–16

Valdokumenten för Industrifackets kongressval, det vill säga, dokument 1 (stiftelseurkund för valmansföreningen ) och dokument 2 (avtal om grundandet av valförbund) ska lämnas in tisdagen 31.1 klockan 12–16.

Listona kan lämnas in endast på tisdagen 31.1.2023 klockan 12–16. Förbundet tar inte emot listor under andra tidpunkter.

Val­kretsens nummer

Valkrets

Plats

Besöks­adress

Post­nummer och -anstalt

01 Helsingfors Nylands regioncenter Hagnäskajen 1 00530 Helsingfors
02 Nyland Nylands regioncenter Hagnäskajen 1 00530 Helsingfors
03 Egentliga Finland Sydvästra Finlands regioncenter Slottsgatan 50 20100 Åbo
04 Satakunta Sydvästra Finlands regioncenter Slottsgatan 50 20100
Åbo
05 Tavastland Södra Finlands regioncenter Aleksandergatan 18 A, 3. vån. 15140
Lahtis
06 BIrkaland Inre Finlands regioncenter Åkerlundin­katu 11 C 33100
Tammerfors
07 Sydöstra Finland Södra Finlands regioncenter Aleksandergatan 18 A, 3. vån. 15140
Lahtis
08 Savolax-Karelen Östra Finlands regioncenter Vuorikatu 20, 3. vån. 70100
Kuopio
09 Vasa Österbottens regioncenter Vasaesplanaden 15 B 28 65100
Vasa
10 Mellersta Finland Järjestöjen Talo Kalevankatu 4, Metalli 74 byron, 3. vån 40100
Jyväskylä
11 Uleåborg Norra Finlands regioncenter Mäkelininkatu 31, 4. vån. 90100
Uleåborg
12 Lappland Norra Finlands regioncenter Mäkelininkatu 31, 4. vån. 90100
Uleåborg
13 Landskapet Åland Sydvästra Finlands regioncenter Slottsgatan 50 20100
Åbo
14 Gruvbranschen Industrifacket, centralkontor Hagnäskajen 1 A,  1. vån 00530 Helsingfors
15 Plåt- och industri­isolerings­branschen Industrifacket, huvudkontor Hagnäskajen 1 A,  1. vån 00530 Helsingfors
16 Mekaniska skogs­industrin och bioindustrin Industrifacket, huvudkontor Hagnäskajen 1 A,  1. vån 00530 Helsingfors
17 Snickeri­industrin Industrifacket, huvudkontor Hagnäskajen 1 A,  1. vån 00530 Helsingfors
18 Bil- och maskin­branscherna Industrifacket, huvudkontor Hagnäskajen 1 A,  1. vån 00530 Helsingfors
19 Plast­produkt­industrin och kemiska produkt­industrin,
båtbyggnads­industrin, borst- och pensel­branschen
Industrifacket, huvudkontor Hagnäskajen 1 A,  1. vån 00530 Helsingfors
20 Kemiska basindustrin Industrifacket, huvudkontor Hagnäskajen 1 A,  1. vån 00530 Helsingfors
21 Glaskeramiska industrin, Fiskars Finland Oy Ab:s arbetstagare, ädelmetall­branschen, glasning, byggnads­inglasning och glas­förädlings­branschen Industrifacket, huvudkontor Hagnäskajen 1 A,  1. vån 00530 Helsingfors
22 Olje-, naturgas- och petrokemiska industrin Industrifacket, huvudkontor Hagnäskajen 1 A,  1. vån 00530 Helsingfors
23 Gummi­industrin Industrifacket, huvudkontor Hagnäskajen 1 A,  1. vån 00530 Helsingfors
24 Sko- och läderindustrin Industrifacket, huvudkontor Hagnäskajen 1 A,  1. vån 00530 Helsingfors
25 Bildäcksbranchen Industrifacket, huvudkontor Hagnäskajen 1 A,  1. vån 00530 Helsingfors
26 Medie- och tryckeri­branschen Industrifacket, huvudkontor Hagnäskajen 1 A,  1. vån 00530 Helsingfors
27 Textil- och mode­branschen Industrifacket, huvudkontor Hagnäskajen 1 A,  1. vån 00530 Helsingfors
28 Skogs­branschen, plants­kolebranschen Industrifacket, huvudkontor Hagnäskajen 1 A,  1. vån 00530 Helsingfors
29 Skogs­maskins­branschen, torv­produktions­branschen Industrifacket, huvudkontor Hagnäskajen 1 A,  1. vån 00530 Helsingfors
30 Utdelare, direktutdelning Industrifacket, huvudkontor Hagnäskajen 1 A,  1. vån 00530 Helsingfors
31 Textil­vårds­branschen Industrifacket, huvudkontor Hagnäskajen 1 A,  1. vån 00530 Helsingfors
32 Trädgårds­branschen, grön- och miljö­anläggnings­branschen Industrifacket, huvudkontor Hagnäskajen 1 A,  1. vån 00530 Helsingfors
33 Kommunikations­branschens tjänstemän (Grafinet) Industrifacket, huvudkontor Hagnäskajen 1 A,  1. vån 00530 Helsingfors
34 Landsbygds­näringarna, pälsbranschen Industrifacket, huvudkontor Hagnäskajen 1 A,  1. vån 00530 Helsingfors