Industrifackets kampanj Bort med handen ur min ficka inleds 11 februari

Det lönar sig att alltså att rösta både i Industrifackets kongressval och i riksdagsvalet. Det vill Industrifacket föra fram i kampanjen Bort med handen ur min ficka. Kampanjen inleds 11 februari och kommer att synas och höras i alla Industrifackets kanaler men också i andra tidningar, i radio, på TV och i sociala medier. Målet är att kampanjen når alla medlemmar i Indsutrifacket och den arbetande befolkningen i allmänhet. De utvalda teman för kampanjen bygger på ett gediget forskningsunderlag.

– Vårt mål är att så många som möjligt blir medveten om varför och vem det lönar sig att lägga sin röst på, säger organiseringsansvarig Mika Häkkinen vid Industrifacket.

Att stå upp till försvar för ett rättvist arbetsliv ligger i centrum för kampanjen. Kampanjens bärande teman skapar verktyg till att försvara den ekonomiska tryggheten. Nivån på arbetslöshetstryggheten och ett försvar av strejkrätten är viktiga byggstenar för att skapa ekonomisk trygghet. Det konkurrenskraftspaket eller ”kiky”, som regeringen Sipilä tvingade på människorna, ligger i färskt minne.

– Vi har gjort opinionsmätningar bland medlemmarna och den arbetande befolkningen i stort. Vi har frågat om vad det är som tynger sinnet och vilka problem man vill ha en lösning på. Knappast vill någon ha ett nytt ”kiky-avtal”. Det kommer tydligt fram i svaren, säger Mika Häkkinen.

Kongressvalet äger rum 10–31 mars. Industrifackets medlemmar väljer 442 kongressombud till kongressen som i sin tur ritar upp riktlinjerna för följande femårsperiod. Ett högt valdeltagande i kongressvalet innebär att Industrifacket får ett starkt mandat till att driva medlemmarnas intressen. Den egentliga valdagen i riksdagsvalet är 2 april och man kan rösta på förhand 22–28 mars.

Läs mer