Resultat i glasbranschernas avtalsförhandlingar

Förhandlingarna mellan Industrifacket och arbetsgivarna om ett kollektivavtal för glasnings-, byggnadsinglasning- och glasförädlingsbranschen har lett till en avtalslösning. Arbetsgivarparten representeras i förhandlingarna av Tasolasiyhdistys ry.

Förbundens beslutsfattande organ kommer nu att ta ställning till förhandlingsresultatet. Mer information följer.