Glad kvinnodag!

Solidaritet och ett jämställt och rättvist arbetsliv ligger i kärnan av Industrifackets värderingar. Därför vill Industrifacket i samarbete med Kvinnobanken stöda kvinnors sysselsättning och ett gott arbetsliv i utvecklingsländer.

Den globala fattigdomen slår ofta hårt mot kvinnor deras barn. Det arbete kvinnor utför är ofta osynligt och obetalt. Tillgången till utbildning är ofta heller inte jämställd. Då en kvinna garanteras rätten till utbildning och möjligheten till ett arbete har det direkt en inverkan på kvinnans liv och familj.

Kampanjen Stöd en kvinnas arbete 2023 vill påminna om att arbete och egna pengar ger kvinnor friheten att själv bestämma om sitt liv. Kom med och gör världen jämställd: Ge en kvinna ett yrke (30 €). Du kan donera på nätet, per SMS eller med Mobilepay.

Tillsammans förbättrar vi kvinnors ställning i världen.

Mer info