Nytt kollektivavtal i sko- och läderindustrin

Sko- och läderindustrins nya kollektivavtal gäller för en avtalsperiod på två år. Avtalsperioden är 15.3.2023–28.2.2025. Omkring 1 200 medlemmar i Industrifacket jobbar i branschen där man bland annat tillverkar skor och komponenter till dem, väskor och skinn- och pälsprodukter.

Löneförhöjningarna under avtalsperioden består av allmänna lönehöjningar på 5,5 procent, en lokal lönepott på 0,2 procent, en engångsersättning på 321 euro och en senareläggningsersättning på 321 euro.

I år höjs de individuella lönerna utan tjänsteårstillägg och andra tillägg från och med 1.11.2023 eller första löneperiod efter datumet genom en allmänhöjning på 2,2 procent. År 2024 är den allmänna lönehöjningen 3,3 procent från och med 1.6.2024. År 2024 delas ut en företafsspecifik lönepott på 0,2 procent och det är arbetsgivaren som bestämmer om hur den fördelas.

I början av avtalsperioden får arbetstagarna i branschen en engångsersättning på 321 euro. I samband med löneutbetalningen i augusti betalas likaså en senareläggningsersättning på likaså 321 euro på grund av att avtalet blev till fem månader efter att det tidigare löpte ut.

Lönetabellerna höjs under bägge avtalsår i enlighet med den allmänna lönehöjningen det vill säga sammanlagt 5,5 procent. Dessutom höjs tilläggen och ersättningarna för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige med 3,3 procent från och med 1.3.2024.

Ändringarna i texten i avtalet följer den allmänna linjen i de övriga avtalen inom kemiindustrin.

Läs mer om avtalet här (på finska).